keskiviikko 24. elokuuta 2016

Tehokkaaseen asiakkuusmarkkinointiin.

Markkinointia tulee johtaa asiakkuuksien ja asiakaspotentiaalin arvoon perustuen - tietopohjaisesti. Tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi on luotava prosessi. Brand Target kehittää hallittuja ja mitattavia prosesseja asiakkuusmarkkinoinnin tehostamiseksi. Johdamme kehitysprojektisi maaliin jämäkästi, ajallaan.

Yrityksesi asiakkuudet ja niistä koottu tietokanta sisältää informaation, jolla markkinointi ja myynti pärjäävät myös tulevaisuudessa. Tiedot kuten asiakassuhteen lähde, kesto, tuotot ja kehittyminen mahdollistavat "kiikarit tulevaisuuteen".

Tarkastelemme asiakkuuksienne kokonaisuutta, asiakkuuspääomaa, luomme raportit, tunnusluvut ja hälyttimet, joilla pystytte reagoimaan tulevaisuuteen hyvissä ajoin.

Tavoitteenamme on kohottaa asiakkuuspääomanne arvoa luomalla teille lojaaleja ja kannattavia asiakkuuksia. Ensin selvitämme asiakaskuntanne rakenteen suhteessa markkinoihin alueittain, tuotteittain, kanavittain ja asiakaskannattavuuden mukaan.

Selvitämme kuinka asiakaskantanne kehittyy segmenteittäin, mitkä ovat ehdottomasti pidettäviä asiakkuuksia, mitkä taas "uhrattavia", mitkä kanavat ja kampanjat tuovat parhaan tuoton sijoitetulle eurolle, kuinka asiakaspalvelukanavat tulee suunnata eri segmenteille, kuinka paljon panostusta kunkin asiakkuuden kannattavuus kestää, missä trendi on laskeva, missä nouseva, mikä on toimipaikkakohtainen penetraatio paikallisilla markkinoilla, jne.

Mallintamalla nykyasiakkaittenne käyttäytymistä voimme rakentaa markkinointiviestinnälle hallittavia ja mitattavia kohderyhmiä. Voimme löytää markkinoilta parhaiden nykyasiakkaiden "tuplat", eli prospektit jotka todennäköisimmin olisivat teille tulevaisuudessa kannattavia asiakkaita. Toisaalta pystymme sulkemaan asiakashankinnan ulkopuolelle kohderyhmät, joita ei pidä lähestyä - tämä on monesti se kaikkein merkittävin päätös, josta seuraa parantunut panos-tuotossuhde.

Edellisistä vaiheista saatuihin kokemuksiin ja tehtyyn kartoitukseen perustuen rakennamme teille toimivan markkinointiprosessin. Suunnittelemme prosessin, luomme ohjeiston, määrittelemme mittarit ja jalkautamme uuden toimintatavan organisaatioonne.

Viestien suunnittelu ja mediavalinta tehostuu. Voimme tahdistaa markkinoinnin ja myynnin prosessit. Myynnin ja markkinoinnin johtaminen selkeytyy ja tehostuu. CRM-järjestelmän aktiiviselle käytölle syntyy tilaus.

CASE 1: Pystyimme asiakasanalyysilla päättelemään, että asiakkaamme markkina koostui 20 prosentista Suomen talouksista. Tunnistimme nämä taloudet ja aikaisempi mediastrategia, joka ampui koko väestöön muutettiin täysin - hyvin tuloksin.

CASE 2: Loimme maahantuojalle asiakkuusmarkkinointiratkaisun, jolla maahantuoja pystyi keskitetysti palvelemaan jälleenmyyjiä. Tunnistimme kunkin jälleenmyyjän vaikutusalueen, asiakaspenetraation ja vapaan asiakaspotentiaalin. Tämän mahdollisti yksilöllisen viestinnän jälleenmyyjän nimissä juuri oikeisiin talouksiin, oikeasta asiasta, oikea-aikaisesti. 

Brand Target on kokenut asiakkuusmarkkinoinnin asiantuntija. Referenssejä: S-ryhmä, Kaukomarkkinat/ Technics ja Panasonic, Silja Line, VV-Auto, Maan Auto, Sanoma Osakeyhtiö/Helsingin Sanomat, Procter & Gamble, Aurinkomatkat, Canal Digital, Inchcape Motors, Fortum, Fintoto, ...

Ota yhteys: ilkka.ponkanen(at)brandtarget.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti